Pilonbal

Leeftijd 9 jaar of ouder Aantal deelnemers 3 tot 10 deelnemers
Klassikaal Nee Sport Handbal

Media

Over de opdracht

De opdracht

‘Probeer via samenspel vanuit het speelveld een van de pilonnen om te gooien.’

 

Regels

 • Je speelt met beschermd balbezit (= zonder contact en op 1 meter afstand)
 • De keeper mag bij balbezit van de eigen partij meespelen in het speelveld en moet bij balbezit van de tegenpartij terug naar het eigen doelgebied
 • Je mag 3 passen lopen
 • Na een score wordt de pilon weer rechtop gezet
 • Je speelt 3 wedstrijdjes van 3 minuten

Regels Teller:

 • Let op uitballen
 • Telt de scores hard op
 • Beslist bij twijfel of onenigheid

Zaalindeling

Klaarzetten

Organisatie: station met 10 kinderen

 • Drie groepen van 3 spelers waarbij één van de spelers mag keepen vanuit het doelgebied
 • Eventueel 1 teller

Arrangement:

 • Speelveld van 12 – 7 m (afgebakend met banken)
 • 2 lijnen op 2 meter van het eind van het vak
 • Het veld tussen de lijnen noemen we het speelveld
 • De gebieden achter de lijnen noemen we het doelgebied
 • 2x2 pilonnen als doelen
 • 4 lintjes in twee kleuren (de keeper heeft twee lintjes gekruist om)
 • Stopwatch
 • 2 hanteerbare ballen (een speelbal en een reservebal in korf)
8 x pilon
6 x lijn op de grond
6 x aanvaller
3 x verdediger
2 x dichte lijn (links)
1 x bank
1 x handbal
1 x lijn (links)

Tips

Wat zie je? Wat doe je

Loopt 't

Zijn de spelregels duidelijk? Laat de kinderen de regels aan elkaar uitleggen
Speel een onduidelijke situatie voor, maak de regels zichtbaar
Leg het belang van regels uit in verband met de scheidsrechtersrol
Is de rol van de teller duidelijk? Laat de teller beslissen als kinderen er niet uit komen
Laat de teller de tijd bijhouden en het wisselen regelen (nieuwe teller aanwijzen)
Hoe verloopt het samenstellen van de teams? Licht het belang van gelijkwaardige teams toe
Maak zelf een indeling
Verander tijdens het spel de team-samenstelling

Lukt 't

Zijn er problemen met het vangen tijdens het spel? Probeer een wat grotere, niet te harde bal
Laat de medespelers “vriendelijk” aangooien
Laat zien hoe het vangen het beste kan
Geef ideeën voor vangspelletjes (zie uitbouwkaart)
Zijn er problemen met het werpen tijdens het spel? Laat ze 2 handig werpen (duwpass)
Laat zien wat de makkelijkste manier is
Geef suggesties voor werpspelletjes
Maken ze gebruik van de loopregel? Laat ze een paar passen lopen
Benadruk de passen niet teveel
Balbezitter
Kunnen de kinderen bal snel afspelen? Kijk waar je naar toe kan spelen voor je de bal hebt
Kunnen de kinderen afspeellijnen openen (schijnpasses maken)? Doe net alsof je...
Kijk ook opzij
Hebben de kinderen voldoende overzicht over de spelsituatie? (zien ze de acties van beide medespelers?) Laat zien hoe het ook kan
Speel ook veel lummelspelletjes
Medespeler
Kunnen de kinderen aanspeellijnen openen door:
- voldoende tempowisselingen?
- voldoende richtingen veranderingen
goed ruimtegebruik?
Loop snel bij je tegenstander vandaan
Loop van de balbezitter vandaan
Denk aan hoe het ging bij pilonbal
Laat zien hoe je de aanspeellijnen kan openen

Leeft 't

Bestaat er voldoende spanning tussen balbezittende en niet balbezittende partij? Geef aan dat het bij spel gaat om willen winnen en kunnen verliezen
Wissel een speler
Streef naar gelijkgestemdheid binnen een partij
Wordt er voldoende gescoord? Pas het arrangement en de ploegen zo aan dat er in elk partijtje voor beide ploegen voldoende scoringskansen ontstaan (zie ‘lukt het?’).
Zijn er voldoende onderscheppingen? Laat de onderscheppers ook op de niet balbezitters letten